Stanje vpisa na dan 26. 4. 2019 in obvestilo

Drage devetošolke in devetošolci!

Sporočamo vam, da je končno stanje prijav v 1. letnik po zaključenem prenosnem roku naslednje:

 PROGRAM ŠTEVILO RAZPISANIH MEST ŠTEVILO PRIJAV
GIMNAZIJA 112 130
UMETNIŠKA GIMNAZIJA – LIKOVNA SMER 28 30
PREDŠOLSKA VZGOJA 84 106

V tem tednu bo Svet šole odločal o omejitvi vpisa na vse tri programe in za soglasje k omejitvi zaprosil Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Ministrstvo bo sklepe posredovalo do 22. 5. 2019, po tem datumu pa vam bomo na domači naslov poslali vabila k vpisu in pojasnila glede 1. in 2. kroga vpisa.

1. krog bo na GCC potekal 19. 6. 2019 (za vse učence, ki ste se prijavili v program splošna gimnazija) in 20. 6. 2019 (za vse učence, ki ste se prijavili v programa umetniška gimnazija – likovna smer in predšolska vzgoja).

Za vse dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 03 428 57 00 oz. pošljete e-pošto na mail .

Želimo vam uspešen zaključek devetega razreda in se veselimo, da vas bomo kmalu lahko pozdravili kot dijake GCC!

Učiteljski zbor, šolska svetovalna služba in vodstvo šole

Pojdi na vsebino