Stanje vpisa na dan 3. 4. 2019

Devetošolce obveščamo, da je stanje prijav na programih, ki jih izvajamo na naši šoli, na dan 3. 4. 2019 naslednje:

 PROGRAM ŠTEVILO RAZPISANIH MEST ŠTEVILO PRIJAV
GIMNAZIJA 112 167
UMETNIŠKA GIMNAZIJA – LIKOVNA SMER 28 27
PREDŠOLSKA VZGOJA 84 113

Do 23. 4. 2019 lahko devetošolci neomejeno prenašajo prijave v vse programe, tudi v tiste, kjer je število prijav večje od števila razpisanih mest.

Pregled stanja prijav v programih po vsej Sloveniji in druge informacije o vpisu lahko najkasneje 8. 4. po 16. uri najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: https://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/ Ministrstvo stanje o vpisu od 8. 4. dalje tudi dnevno posodablja. Vse informacije vam bomo z veseljem posredovali tudi na šoli po 8. 4., ko bodo vsi podatki dodani v vpisno aplikacijo MIZŠ – pred tem datumov do podatkov ne bomo dostopali oz. podatki ne bodo popolni.

Po koncu prenosnega roka bo Svet šole na seji obravnaval vpis na Gimnazijo Celje -Center. S svojimi sklepi bo seznanil Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki bo posredovalo soglasja k sklepom o morebitni omejitvi vpisa najkasneje do 22. 5. 2019. Vse prijavljene kandidate bomo o odločitvi Ministrstva  in o vseh aktivnostih v zvezi z vpisom v prvi letnik pisno obvestili najkasneje do 29. 5. 2019.

Za vse dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 03 428 57 00 oz. pošljete e-pošto na mail info@gcc.si.

Vsem devetošolkam in devetošolcem želimo, da čim bolje zaključijo deveti razred!

Učiteljski zbor, šolska svetovalna služba in vodstvo šole

Skip to content