Tehnične težave odpravljene, vnovična prijava DANES ob 20.00

OBVESTILO DIJAKOM DRUGEGA LETNIKA GIMNAZIJE IN UMETNIŠKE GIMNAZIJE

Zaradi tehničnih težav v sistemu E-prijav smo včeraj zvečer napovedano prijavo za druge letnike zaklenili. Za izpad sistema se opravičujemo.

Dijake obveščamo, da smo težave odpravili.Danes, 6. 6., bomo ob 20. uri ponovno odprli prijave.Prijavite se vsi dijaki, tudi tisti dijaki, ki ste bili včeraj pri prijavi uspešni, saj smo stanje prijav postavili na 0.

Pri prijavi upoštevajte, da lahko izberete izbirna predmeta samo iz dveh različnih terminov (npr. biologijo v prvem terminu in kemijo v drugem terminu).Dijaki splošne gimnazije se prijavite k osnovni ali višji ravni matematike in dvema izbirnima predmetoma, dijaki umetniške gimnazije pa se obvezno prijavite k osnovni ali višji ravni matematike, lahko pa tudi k enemu ali dvema izbirnima predmetoma.

Prijave bodo možne do jutri, 7. junija, do 20. ure.

Pojdi na vsebino