Umetniki na temo urbanizma

V ponedeljek, 20. oktobra, so se dijaki 4. i pod mentorstvom Maje Rak pri predmetu bivalna kultura udeležili arhitekturne delavnice, ki so jo organizirali v Zavodu Metro, to je zavod za prostor savinjske regije. Z letošnjim arhitekturnim maratonom se organizatorji pridružujejo nacionalnemu dogodku, svetovnemu dnevu habitata. Njegova tema je SLOVENSKI PROSTOR – PROSTOR PRIHODNOSTI. Obravnavali so tematiko Prenova sosesk z vidika mlajše generacije.

Na delavnici so organizatorji z našimi dijaki nadgradili temo in jo konkretizirali na izbrani stanovanjski soseski, na območju Dečkovega naselja v Celju.

Letošnje delavnice so bolj poudarjale sodelovanje z mlajšimi generacijami in z mladimi družinami. Celovita prenova sosesk je eden od večjih izzivov celotne države, ki bo terjala veliko strokovnega dela, angažiranja civilne družbe ter političnega aktivizma.

[nggallery id=”501″]

Naši dijaki so se aktivno vključili v delavnico, rezultati njihovega dela in razmišljanja pa bodo služili kot podlaga za pripravo urbanističnih dokumentov. Dijaki so razmišljali o tem, kako se je bivalo nekoč in kako se danes, kako smo se družili nekoč in kaj predstavlja druženje današnji mladi generaciji. Spoznali so, da so sami aktivni udeleženci pri spreminjanju našega prostora in se tako zavedali tudi svoje odgovornosti. Na nove načine so preizkušali, kako zaznavamo in čutimo prostor, v katerem bivamo, in izbirali tisto, kar bi sami umestili v javni prostor stanovanjske soseske. Posamezne skupine so oblikovale predloge in del tega tudi realizirale s konkretno postavitvijo objektov v prostor.

Pojdi na vsebino