gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

Vpis 2020

Devetošolce obveščamo, da je stanje prijav na programih, ki jih izvajamo na naši šoli, na dan 12. 5. 2020 naslednje:

 PROGRAMŠTEVILO RAZPISANIH MESTŠTEVILO PRIJAV
GIMNAZIJA112144
UMETNIŠKA GIMNAZIJA – LIKOVNA SMER2843
PREDŠOLSKA VZGOJA84120

PRENOS PRIJAV 

Do 16. 6. 2020 lahko devetošolke in devetošolci neomejeno prenašajo prijave v vse programe, tudi v tiste, kjer je število prijav večje od števila razpisanih mest.

Postopek prenosa prijav je letošnje leto poenostavljen, tako da lahko vse naredite na daljavo, in sicer:

1. Izpolnite obrazec, ki ga najdete na povezavi spodaj:

2. Obrazec skenirajte ali fotografirajte.

3. Sken oz. fotografijo obrazca pošljite na e-poštna naslova nives.laul@gcc.si in helena.maher.resinovic@gcc.si

Vašo prijavnico bomo z GCC poslali na šolo, kamor želite prenesti prijavo. Seveda si želimo, da prijavnice pustite pri nas. Svetujemo vam, da se o smiselnosti prenosa prijave na drugo šolo pogovorite z našima svetovalnima delavkama (kontakte najdete spodaj). Pri obeh svetovalnih delavkah lahko tudi preverite kakšno je stanje točk glede na ocene 7. in 8. razreda. Pri tem vas prosimo, da za te podatke pokličete bodisi starši bodisi se o tem pozanimajo svetovalne delavke, saj gre za zaupne podatke.

STANJE PRIJAV PO SLOVENSKIH SREDNJIH ŠOLAH

Pregled stanja prijav v programih po vsej Sloveniji in druge informacije o vpisu lahko najkasneje 20. 5. 2020 po 16. uri najdete na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/

Na tej spletni strani najdete tudi vse ostale podatke o letošnjem vpisu. Ministrstvo stanje o vpisu od 20. 5. dalje tudi dnevno posodablja. Vse informacije vam bomo z veseljem posredovali tudi na GCC.

MOREBITNA OMEJITEV VPISA

Po koncu prenosnega roka (16. 6.) bo Svet šole na seji obravnaval vpis na Gimnazijo Celje -Center. S svojimi sklepi bo seznanil Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki bo posredovalo soglasja k sklepom o morebitni omejitvi vpisa najkasneje do 24. 6. 2020. Vse prijavljene kandidate bomo o odločitvi Ministrstva  in o vseh aktivnostih v zvezi z vpisom v prvi letnik pisno obvestili najkasneje do 24. 6. 2020.

VPIS NA GCC

Zaradi varnosti bomo celoten postopek vpisa na GCC letos izvedli »na daljavo«. O celotnem postopku vas bomo pravočasno obvestili z dopisom, ki ga boste prejeli po pošti. Na osebni razgovor v šolo bomo povabili le kandidate za morebitni 2. krog vpisa (v obdobju med 30. 6. in 6. 7. 2020).

Za vse dodatne informacije lahko od 12. 5. 2020 dalje med 09.00 in 13.00 pokličete na naslednje telefonske številke:

– 03 428 57 00 (tajništvo),

– 03 428 57 11 in 03 428 57 15 (svetovalna služba),

oz. pošljete e-pošto na e-mail naslove

info@gcc.si (tajništvo),

helena.maher.resinovic@gcc.si, nives.laul@gcc.si (svetovalna služba)

Vsem devetošolkam in devetošolcem želimo, da čim bolje zaključijo deveti razred!

Ostanite zdravi!

Učiteljski zbor, šolska svetovalna služba in vodstvo šole

Vpis v času zaprtja šol zaradi epidemije korona virusa

V času zaprtja šol zaradi epidemije korona virusa, bomo vse prijavnice sprejemali po pošti (Gimnazija Celje – Center, Kosovelova ulica 1, 3000 Celje) oz. skene po elektronski pošti (info@gcc.si).

MIZŠ je z objavo 20. 4. rok za oddajo prijav v srednje šole podaljšalo do 11. 5. 2020. Prijave lahko devetošolke in devetošolci pošljete brez žiga osnovne šole in brez podpisa ravnatelja. Vse informacije in obrazce najdete na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-04-20-ministrstvo-izdalo-nova-rokovnika-za-vpis-v-srednje-sole-in-dijaske-domove-za-solsko-leto-20202021/

Za vse informacije nas lahko pokličete na 03 428 57 00 oz. nam lahko pišete na info@gcc.si oz. se obrnete po e-pošti na naslova naših svetovalnih delavk – helena.maher.resinovic@gcc.si, nives.laul@gcc.si !

#ostanidoma #ostanitezdravi

Vpis 2020 – časovnica in informacije

Drage devetošolke in devetošolci!

Hvala za vaš obisk na letošnjih informativnih dneh. V nadaljevanju objavljamo pomembne datume vpisnega postopka:

  • do 4. 3. 2020 prijava k preizkusu likovne nadarjenosti,
  • 11. 3. 2020 preizkus likovne nadarjenosti ob 15. uri na GCC (izvaja se le enkrat letno in velja le za šolo, na kateri se izvaja),
  • do 11. 5. 2020 prijava za vpis na izbrano srednjo šolo (postopek koordinirajo osnovnošolske svetovalne službe),
  • 20. 5. 2020 (do 16. ure) javna objava stanja prijav po posameznih šolah in programih (spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport); stanje vaše prijave lahko preverite v šolski svetovalni službi GCC,
  • do 16. 6. 2020 možnost prenosa prijav na drugo šolo ali program (število prijavljenih ni pomembno, vse šole do tega roka sprejemamo prenesene prijave),
  • do 24. 6. 2020 obveščanje prijavljenih učencev o morebitnih omejitvah vpisa in točnem datumu vpisa (po pošti na domači naslov in elektronski pošti),
  • 30. 6.-6. 7. 2020 vpis v 1. krogu izbirnega postopka (na izbrani srednji šoli),
  • do 16. 7. 2020 vpis v morebitnem 2. krogu izbirnega postopka.

Prijavno dokumentacijo najdete na povezavi:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192

Če potrebujete kakršnekoli dodatne informacije glede vpisnega postopka in šolanja na GCC, se lahko vedno obrneš na naši svetovalni delavki:
mag. Helena Maher Resinovič, 03 428 57 00, helena.maher.resinovic@gcc.si, Nives Laul, 03 428 57 00, nives.laul@gcc.si

Želimo vam dober zaključek osnovne šole in uspešen vpis na izbrano srednjo šolo.

GCC … #enostavnodrugačni

Vabljeni tudi na virtualni sprehod po šoli.

HIMNA GCC

PREIZKUS LIKOVNE NADARJENOSTI NA GCC

Učenci, ki razmišljate o vpisu v program umetniška gimnazija – likovna smer, morate do 4. marca 2020 oddati oz. poslati prijavo k preizkusu likovne nadarjenosti na posebnem obrazcu, ki ga najdete TUKAJ.

Prijave pošljite najkasneje do 4. 3. na naslov Gimnazija Celje – Center, Kosovelova ulica 1, 3000 Celje, PRIPIS: Preizkus likovne nadarjenosti 2020.

Brez tega preizkusa, ki je organiziran enkrat letno, se učenci ne morete prijaviti ali prijave prenesti na ta program, zato priporočamo vsem učencem, ki vidijo umetniško gimnazijo – likovna smer kot eno od možnih izbir nadaljnjega izobraževanja, da se k preizkusu prijavijo. Uspešno opravljen preizkus predstavlja dodatno možnost za vpis in seveda ni obvezujoč.

Preizkus likovne nadarjenosti bo v sredo, 11. marca 2020, ob 15. uri v risalnici Gimnazije Celje – Center (2. nadstropje).

SEZNAM POTREBŠČIN:
svinčniki (HB, 3B, 9B), različna pisala (flomastri, barvice, voščenke), radirko, pet risalnih listov formata A3, pet listov šeleshamerja formata A3, kolaž papir, lepilni trak, tempera ali vodene barve s priborom za barvanje (čopiče različnih debelin, paleto, posodo za vodo), olfa nož, škarje, lepilo (magnetin, lepilo oho ali podobno), en trikotnik, eno ravnilo in šestilo.  

Dodatne informacije o vpisu in ostalem lahko dobite v šolski svetovalni službi GCC:

Mag. Helena Maher Resinovič, univ. dipl. psih
03/ 428 57 15, helena.maher.resinovic@gcc.si

Nives Laul, univ. dipl. psih.
03/ 428 57 11, nives.laul@gcc.si  

ali na e-naslovu info@gcc.si

Prispevka ni mogoče komentirati.