gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

2016/2017

TEDEN ZDRAVE ŠOLE NA GCC

S pestrim dogajanjem bodo v tednu pred svetovnim dnevom zdravja (3. – 7. 4.) na Gimnaziji Celje – Center poskrbeli za aktivno promocijo zdravega življenjskega sloga med dijaki, starši in zaposlenimi

V lanskem šolskem letu so se na Gimnaziji Celje – Center pridružili mreži Zdravih šol Slovenije s ciljem, da med vsemi deležniki začnejo aktivno promovirati zdrav življenjski slog in s številnimi akcijami, ki potekajo tudi med samim poukom (minutka za rekreacijo, menjava stolov s fit žogami, številne športne dejavnosti med odmori, pouk v zunanji učilnici, šolski ekovrt, Sledkovi tematski tedni) med dijaki, starši in zaposlenimi ozaveščajo pomen zdravja in dobrega počutja v šoli oziroma na delovnem mestu. Med 3. in 7. aprilom pa bodo zdravju in zdravi šoli namenili kar cel teden ter zelo posebno nagradno igro – teden brez mobilnega telefona. Osrednji dan tedna bo četrtek, 6. 4., ko bo zdravi hrani posvečen kar celoten dan, ki ga pripravljajo v sodelovanju z nutricionistko Mojco Cepuš in sosednjo Srednjo šolo za gostinstvo in turizem Celje.

Dijaški razvojni tim, šolski spletni časopis Sledko in projektni tim programa Zdrava šola so sestavili zanimiv program, s katerim bodo vsak dan zdravju v šoli namenili vsaj eno šolsko uro. V ponedeljek, 3. 4., bo dogajanje uvedla posebna oddaja ekoradia, v torek bo v šolski knjižnici predavanje na temo pomena spanja za zdravje, v sredo bo v času razrednih ur (10.30-11.30) v športni dvorani potekala intenzivna aerobna vadba, v petek pa se bodo GCCjevci pridružili teku treh gimnazij in na šoli gostili predavanje Društva študentov farmacije o zdravilih in alkoholu. Osrednji dan tedna bo četrtek, 7. 4., ki bo v celoti posvečen zdravi prehrani. Dan se bo začel z »zdravim čokolinom«, ki ga bodo lahko dijaki prevzeli od 7.20 do 8.40 v šolski avli, posebno malico za vse dijake in zaposlene (9.30-11.15) in predavanjem o zdravi prehrani ob 11.30 v športni dvorani. Dijaki, ki bodo cel teden pri pouku brez mobilnega telefona (tega bodo zjutraj oddali v tajništvu šole), bodo sodelovali v posebni nagradni igri, o dogajanju in zanimivih »nemobilnih« izkušnjah pa bodo sproti poročale novinarske ekipe GCC Sledka. 

PRILOGA: Dijaki GCC v ekovrtu (1, 2) (arhiv GCC) in povabilo k tednu Zdrave šole

Dodatne informacije:
Gregor Deleja, ravnatelj GCC, 041 708 945, gregor.deleja@gcc.si, www.gcc.si 

Prispevka ni mogoče komentirati.