17. oktober – mednarodni dan boja proti revščini

Revščina spodkopava in razveljavlja ekonomske, socialne in kulturne pravice, kot so pravice do zdravja, ustrezne nastanitve, hrane in pitne vode, kot tudi pravica do izobrazbe. Enako velja za politične in državljanske pravice, med njimi pravica do poštenega sojenja, politične participacije in osebne varnosti.Obstoj skrajne revščine preprečuje polno in učinkovito uživanje človekovih pravic, še posebej ekonomskih, socialnih in kulturnih.

Nekaj podatkov v premišljanje.

Na svetu je danes:

38.000.000 ljudi, ki prav zdajle umira za lakoto in/ali ozdravljivimi boleznimi
820.000.000 ljudi, ki strada
1.300.000.000 ljudi, ki živi pod pragom absolutne revščine (razpolagajo z manj kot 1 $ dnevno)
3.000.000.000 ljudi, ki životari z vsoto manjšo od 2 $ dnevno
8 dojenčkov, ki vsako minuto umre zaradi lakote in ozdravljivih bolezni
34.000 otrok mlajših od 5 let, ki dnevno umre zaradi ozdravljivih bolezni (kot so driska, respiratorne bolezni, malarija)
25.000 ljudi, ki dnevno umre zaradi lakote
200.000.000 podhranjenih otrok
2.000.000 mrtvih otrok v vojnah v zadnjem desetletju
250.000.000 otrok starih 5 – 14 let, ki dela v nerazvitem svetu v zelo slabih pogojih
14.000.000 beguncev
30.000.000 beguncev znotraj meja svoje države
100.000.000 ljudi, ki so brez strehe nad glavo
40.000.000 ljudi, ki ima, ali je okuženih z virusom AIDS-a
872.000.000 odraslih v nerazvitem svetu, ki so nepismeni
125.000.000 otrok, ki še nikoli niso obiskovali šole
300.000 otrok, ki se bori v aktualnih vojnah (večina v starosti 15 – 18 let, veliko tudi starosti 10 let in več ter celo mlajši)
880.000.000 ljudi, ki nima dostopa do osnovne zdravstvene zaščite
1.300.000.000 ljudi, ki nima dostopa do zdrave pitne vode
130.000 km² tropskega gozda, ki letno izgine v svetu
50.000 vrst rastlin in živali, ki letno izumre (do 1000-krat več, kot v naravnih razmerah)

Skip to content