Mlade (za)misli

Mlade (za)misli

V šolskem letu 2019/2020 Gimnazija Celje – Center pri izvajanju projekta Mlade (za)misli sodeluje z agencijo SPIRIT, ki je javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije tujih investicij in tehnologije. V okviru projekta Mladim se dogaja želimo mlade spodbuditi k ustvarjalnosti, inovativnosti, podjetnosti in razvijanju spretnosti, ki bodo vplivale na njihov nadaljnji osebni in poklicni razvoj.

Pri mladih želimo sistematično razvijati kompetence samoiniciativnosti in podjetnosti ter jih navajati na ustvarjalno in inovativno reševanje problemov ob upoštevanju interesov in potreb uporabnikov ter na povezovanje teoretičnih spoznanj z izkušnjami in situacijami v realnem življenju. Omogočiti jim želimo pridobivanje osnovnih znanj in stikov s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti ter podjetništva za družbo.

Omogočiti jim želimo tudi razvijanje sposobnosti kompleksnega mišljenja in kritične presoje,

pridobivanje izkušenj pri sodelovanju z ožjim lokalnim in širšim družbenim okoljem ter učenje učinkovite medosebne komunikacije in razvoj sodelovalnih veščin. V projektu želimo zagotoviti sodelovanje vseh deležnikov in celotne družbe, kar pomeni vključevanje mladih, staršev, učiteljev, podjetij, subjektov podpornega okolja za podjetništvo in lokalne skupnosti.

Glavni namen aktivnosti projekta Mlade (za)misli, ki jih financira javna agencija Spirit Slovenija s podporo Ministrstva za gospodarstvo Republike Slovenije, je usposobiti tim dijakov za razvoj poslovnega modela predstavitve podjetja na socialnih omrežjih z inovativnimi metodami sodobnega oglaševanja. Mladim je proces omogočil pridobivanje novih kompetenc, ki so pomembne za njihovo prihodnost (kompetenca sodelovanja, kompetenca finančne in ekonomske pismenosti, kompetenca komuniciranja, kompetenca odkrivanje priložnosti in kompetenca kreativnosti). Aktivnost temelji na načelu »DAJ-DAM« in pomeni zahvalo podjetju, ki je predmet preučevanja, za vso dosedanjo pomoč ter odpiranje novih priložnosti za nadaljnje sodelovanje.

Dijaki so v dveh ustvarjalnih vikendih pridobili nova teoretična znanja ter izbrano podjetje (Cinkarna Celje d. d.) podrobno raziskali in z njihovega gledišča identificirali glavne promocijske izzive, ki so jih nagovorili s končnim izdelkom. V tem procesu je nastal poslovni model dijaških ekip, ki ga bomo lahko aplicirali na podobna podjetja in krepili prožne oblike sodelovanja z okoljem, obenem pa bo model primeren tudi za druge šole v lokalnem in nacionalnem prostoru. Šolski mentorici projekta sta profesorici Marjana Turnšek in Ana Pečnik.

Svoje ugotovite in potencialne rešitve bodo v četrtek, 7. novembra 2019, ob 17.00 predstavili predstavnikom podjetja in zainteresirani javnosti.

Skip to content