Nagrajenci likovnega natečaja Secesijska lepotica

2. 12. smo v sklepnem delu spletnega dela Dneva odprtih vrat umetniške gimnazije likovne smeri razglasili rezultate likovnega natečaja Secesijska lepotica, ki smo ga pripravili za učenke in učence osnovnih šol. Tema je bila secesija in arhitekturne posebnosti poslopja Gimnazije Celje – Center, ki je bilo zgrajeno leta 1912, in je eno redkih v celoti ohranjenih secesijskih javnih poslopij v Sloveniji.

Prejeli smo 33 likovnih izdelkov 35 avtoric in avtorjev iz 12 osnovnih šol. Izdelke sta strokovno pregledali in ocenili profesorici Andreja Džakušič, ki na programu UG poučuje risanje in slikanje, in Maja Rak, ki poučuje likovno teorijo, bivalno kulturo in osnove varovanja dediščine. Ocenjevali sta: 

  • KREATIVNOST: občutljivost za likovni problem, fleksibilnost, originalnost,
  • OBVLADOVANJE LIKOVNEGA JEZIKA IN OBČUTLJIVOST ZA LIKOVNE STRUKTURE; ustreznost izbora likovnih izraznih sredstev, likovna orientacija, kreativna rešitev likovnega problema,
  • LIKOVNO DOŽIVLJANJE: sposobnost izbire ustreznega vizualnega znaka, koncentracija na temo, vživljanje v motiv, ekspresivnost, svoboda izraza, ustvarjalna domišljija,
  • LIKOVNO ZNANJE: izvedbena likovna tehnika, izraženo likovno znanje  zvezi z likovno nalogo,
  • PRIZADEVNOST: angažiranost pri iskanju rešitev likovnega problema in izvedbi naloge.

Med likovnimi izdelki je bilo šest izjemnih izdelkov, ki so presegli naša pričakovanja in so bili ocenjeni z vsemi možnimi točkami, ob teh pa še trije, ki so prav tako izstopali. Odločili smo se, da podelimo šest enakovrednih nagrad in tri pohvale.

Avtorice nagrajenih izdelkov, ki bodo prejele posebno nagrado po pošti, njihova dela pa bodo razstavljena tudi na študijski razstavi GCC maja 2021 in obljavljena v katalogu so:

Juna DOLAR, I. OŠ Žalec (mentorica Neli Šuler)
Gea JAZBINŠEK MAV, OŠ Petrovče (mentorica Zala Valenčak)
Julija KERMC, OŠ Sava Kladnika Sevnica (mentorica Elena Sigmund)
Ava KUNEJ HARRIS, OŠ Jurij Dalmatin Krško (mentorica Metka Štih)
Iva TOPOLOVEC, I. OŠ Žalec (mentorica Neli Šuler)  
Petra VENEK, OŠ Nazarje (mentor Uroš Potočnik)

Posebne pohvale prejmejo: Juš Mežnar, OŠ Braslovče (mentorica Saša Bitenc Janko), Matija Zlatolas, OŠ Antona Ingoliča Spodnja Polskava (mentor Ivan Tisaj) in Enja Ravničan, OŠ Pod goro Slovenske Konjice (mentorica Andreja Blimen Majcen). Tudi njihova dela bodo del študijske razstave GCC maja 2021.

Iskrene čestitke!

Pojdi na vsebino