Obvestilo državnega izpitnega centra (za 3. letnike)

Na spletnih straneh Državnega izpitnega centra: https://www.ric.si/splosna_matura/splosne_informacije/ je objavljen Maturitetni izpitni katalog za splošno maturo 2013 – MIK SM 2013.

V katalogu so vsebinske spremembe v okviru poglavja 5 – Obveznosti kandidatov in izbirna pravila, predvsem pa je potrebno biti pozoren na spremembo v poglavju 5.2 Pravila o odločanju za izbirne predmete pri splošni maturi in v poglavju 5. 3 Splošna pravila, kar je pomembno za dijake 3. letnika.

Obveščamo vas tudi, da bodo od letos naprej le MIK-i objavljani tudi v tiskani verziji in jih boste prejeli na šole, medtem ko bodo predmetni izpitni katalogi za splošno maturo objavljani izključno v elektronski obliki na dosedanjem naslovu.

Lepo vas pozdravljamo in vam želimo uspešno delo v novem šolskem letu.

Državni izpitni center

Pojdi na vsebino