Program glasbene matineje

 Program: gimnazija, umetniška gimnazija (1. letniki), predšolska vzgoja (vsi letniki)

Predmet: glasba  

J E S E N S K A  G L A S B E N A  M A T I N E J A

torek, 16. 10. 2012, 12.45, Celjski dom 

VELIČASTNI SVET TROBIL

Brass AG je ena izmed najuspešnejših slovenskih instrumentalnih zasedb, v kateri pod vodstvom prof. Dušana Kranjca igrajo najboljši študentje trobil ljubljanske glasbene akademije. Ansambel je bil ustanovljen leta 2007 z idejo, da mladim profesionalnim glasbenikom omogoči čim več glasbenih izkušenj na koncertnih odrih doma in v tujini. Program zasedbe sestavljajo skladbe skladateljev, ki so pisali za takšne ansamble in priredbe. V ansamblu posvečajo veliko pozornosti strokovni izvedbi programa, pa tudi samemu nastopu, izražanju in čim boljšemu prilagajanju na koncertnih odrih. Namen zasedbe je tudi ta, da pridobijo čim več mlade publike in ji pokažejo veliko paleto glasbenega ognjemeta trobilnih instrumentov ter jo navdušijo za to zvrst glasbe.

Program matinejskega koncerta:

Tradicionalna: Just a closer walk
Steven Verhelst: A song for Japan

Rok Golob: Godba leti v vesolje

Stefan Konzett: Salsa Romanesca

Odhod na matinejo:   GIMNAZIJA/UMETNIŠKA GIMNAZIJA/4. LETNIK PV

Dijaki programov gimnazija in umetniška gimnazija ter dijaki 4. letnikov programa predšolska vzgoja se TAKOJ po 5. uri zberejo na rondoju za šolo in v spremstvu profesorjev, ki jih učijo 6. uro odidejo v Celjski dom.                                                   

PREDŠOLSKA VZGOJA

Dijaki programa predšolska vzgoja se zberejo ob 12.30 pred Celjskim domom, kjer bodo prisotnost preverili profesorji, ki jih učijo 1. uro.

Trajanje matineje:                  60 minut (po koncertu gredo dijaki programov gimnazija in
                                                               umetniška gimnazija domov, dijaki programa predšolska vzgoja
                                                               pa v šolo v spremstvu profesorjev, ki jih učijo 2. uro, in od 3. ure dalje  
                                                               nadaljujejo pouk po urniku.      

Cena vstopnice za koncert: 4 EUR

Blagajniki morajo denar oddati prof. Gregorju Deleji NAJPOZNEJE do petka, 12. 10. 2012. 
Udeležba na matineji je obvezna in zajema 3 šolske ure v okviru predmeta glasba! 

Pojdi na vsebino