gimnazija

predšolska vzgoja

umetniška gimnazija - likovna smer

GCC prejemnica visoke evropske nagrade za inovativno poučevanje

Z velikim veseljem vam sporočamo, da je Gimnazija Celje – Center z Erasmus+ projektom Uvajanje inovativnih učnih okolij postala prejemnica Evropske nagrade za inovativno poučevanje v kategoriji splošno srednješolsko izobraževanje.

Nagrada je pobuda Evropske komisije in se v letu 2021 podeljuje prvič. Cilji nagrade so počastiti dosežke učiteljev in šol ter izraziti priznanje za njihovo delo, opredeliti in spodbujati izjemneprakse poučevanja in učenja ter poudariti pomen programa Erasmus+ za evropsko sodelovanje učiteljev in vzpostavitev evropskega izobraževalnega prostora. Nagrada se podeljuje v štirih kategorijah in sicer na področju predšolske vzgoje in izobraževanja, osnovnošolskega izobraževanja, splošnega srednješolskega izobraževanja in poklicnega izobraževanja inusposabljanja. Nagrada bo vsako leto tematsko osredotočena in bo nagrajevala učitelje in šole, ki so s svojimi projekti obravnavali določeno temo, ki je uvrščena med prednostne naloge evropskega izobraževalnega prostora. Tema za leto 2021 je učenje na daljavo in kombinirano učenje v najširšem možnem pomenu.

Projekt Uvajanje inovativnih učnih okolij smo na GCC v sodelovanju s partnerji iz Nemčije, Španije, Portugalske, FInske in Madžarske izvajali med leti 2017 in 2019, namenjen pa je bil raziskovanju učnih okolij v najširšem pomenu te besede, zlasti učnim aktivnostim in projektom, ki podpirajo sodelovalno in izkustveno učenje in ki jih šole pripravljajo v sodelovanju s partnerskimi organizacijami iz lokalnega, nacionalnega in mednarodnega okolja. Eden najvidnejših rezultatov tega projekta je bila velika razstava o matematiki, ki smo jo v Celju pripravili v sodelovanju z muzejem Mathematikum iz Gießna (Nemčija) in Otroškim muzejem Hermanov Brlog v Muzeju novejše zgodovine Celje. S projektom smo pomembno posegli tudi v področje organizacije dela na šoli, konceptov domačega in projektno raziskovalnega dela, ki je podprlo nadgradnjo obstoječih in pripravo novih interdisciplinarnih tematskih sklopov na področju izbirnih predmetov za dijake splošnega izobraževanja. Ob tem pa je projekt tudi dodatno podprl prizadevanja šole za večje povezovanje med formalnim in neformalnim izobraževanjem.

Iskrene čestitke GCC Erasmus + timu, vsem dijakom in celotnemu učiteljskemu zboru šole!

Uprava

Prispevka ni mogoče komentirati.

Skip to content