Projektni dan in interesne dejavnosti za PV

Dijaki prvega letnika predšolske vzgoje imajo v sredo, 13. aprila, projektni dan Igre v gozdu.

V četrtek in petek, 14. in 15. aprila, bomo v programu predšolske vzgoje izpeljali interesne dejavnosti.

Želimo vam lep dan drugačne šole.

V nadaljevanju objavljamo tudi urnike in dodatna navodila za izvedbo.

IGRE V GOZDU

Projektni dan 1. letnika programa predšolska vzgoja Gimnazije Celje – Center

v sodelovanju z Zavodom za gozdove Celje

Termin: sreda, 13. april 2011 (rezervni termin 12. april 2011)

Trajanje: 2 uri teorije (šola), 3 ure praktični del (mestni gozd), 5 ur – pisanje, oblikovanje in predstavitev poročil skupin (delo po skupinah v šoli, individualno delo doma in skupno delo v šoli).

Teoretični del v šoli: dijaki bodo razdeljeni v pet skupin. Vsem skupinam je skupno področje dejavnosti po kurikulumu narava, vsaka skupina pa bi imela še povezavo s preostalimi področji dejavnosti. Skupine bodo izbrale cilje za posamezni področji, dejavnosti, s katerimi lahko uresničijo cilje in igre, vezane na področji.

Praktični del: dijaki so razdeljeni v 2. skupini. Prva skupina ima praktični del med 12.00 in 14.00. Druga skupina med 14.00 in 16.00. V tem času jim bodo predstavljene igre v gozdu, ki jih bodo dijaki povezali s teoretično vsebino: ugotovijo cilj igre in poiščejo medpredmetne povezave.

Zbirno mesto za praktični del: Meškov studenec. Dijaki imajo pred oz. po delu v gozdu še obveznosti v šoli – Orff.

Vsaka skupina bo izdelala tudi poročilo in ga po končanem praktičnem delu predstavila pri redni uri. Za svoje delo bodo ocenjeni s pisno oceno

INTERESNE DEJAVNOSTI 1. LETNIK PREDŠOLSKE VZGOJE 14. IN 15. 4 2011V UČILNICI SLO 1

ORFFOV INSTRUMENTARIJ

SREDA 13. 4. 2011:

  1. H 9.00- 11. 30 ARLIČ KERSTEIN, PROF., NATO PROJEKTNI DAN 12.00-14.00

1.  J  11.30 DO 13.45 ARLIČ KERSTEIN, PROF, PROJEKTNI DAN 14.00 DO 16. 30

ČETRTEK 14. 4. 2011:

  1. A 7.30 – 9.45 DAVID PRELOŽNIK, PROF.,SLO 1
  2. J  10.00 – 12.15 ARLIČ KERSTEIN, PROF.,SLO 1
  3. H  12. 30  – 14. 45BARBARA ARLIČ KERSTEIN, PROF. SLO 1
Skip to content