Vpis v 1. letnik (nova časovnica)

MIZŠ je z objavo 20. 4. rok za oddajo prijav v srednje šole podaljšalo do 11. 5. 2020. Prijave lahko devetošolke in devetošolci pošljete brez žiga osnovne šole in brez podpisa ravnatelja. Vse informacije in obrazce najdete na povezavi https://www.gov.si/novice/2020-04-20-ministrstvo-izdalo-nova-rokovnika-za-vpis-v-srednje-sole-in-dijaske-domove-za-solsko-leto-20202021/

V času zaprtja šol zaradi epidemije korona virusa, bomo vse prijavnice sprejemali po pošti (Gimnazija Celje – Center, Kosovelova ulica 1, 3000 Celje) ali po elektronski pošti ().

Za vse informacije nas lahko pokličete na 03 428 57 00 oz. nam lahko pišete na  oz. se obrnete po e-pošti na naslova naših svetovalnih delavk – !

NOVA ČASOVNICA VPISNEGA POSTOPKA

  • do 11. 5. 2020 prijava za vpis na izbrano srednjo šolo (oddaja prijavnice po navadni ali elektronski pošti),
  • 20. 5. 2020 (do 16. ure) javna objava stanja prijav po posameznih šolah in programih (spletna stran Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport), od tega dne dalje lahko stanje vaše prijave preverite v svetovalni službi GCC,
  • do 16. 6. 2020 možnost prenosa prijav na drugo šolo ali program (število prijavljenih ni pomembno, vse šole do tega roka sprejemamo prenesene prijave),
  • do 24. 6. 2020 obveščanje prijavljenih učencev o morebitnih omejitvah vpisa in točnem datumu vpisa (po pošti na domači naslov),
  • 30. 6.-6. 7. 2020 vpis v 1. krogu izbirnega postopka (na izbrani srednji šoli),
  • do 16. 7. 2020 vpis v morebitnem 2. krogu izbirnega postopka.

Prijavno dokumentacijo najdete na povezavi:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192
Želimo vam dober zaključek osnovne šole in uspešen vpis na izbrano srednjo šolo.  

Ostanite zdravi!
Svetovalna služba in uprava GCC

Pojdi na vsebino