Veselje do znanosti

18. novembra bomo na Gimnaziji Celje – Center že deveto leto zapored obeležili Svetovni dan znanosti za mir in razvoj. Prireditev se bo pričela ob 12.30 v športni dvorani Gimnazije Celje – Center.

Da bi naravoslovne znanosti mladim čim bolj približali, vsako leto na šolo povabimo osnovnošolce in dijake, ki nato skupaj z našimi dijaki in mentorji eksperimentirajo v delavnicah. Izkušnje nam kažejo, da medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje prispeva k učinkoviti in kakovostni promociji znanosti, ki na tak način postaja bolj razumljiva, hkrati pa pri mladih veča željo po inovativnosti.

Letos se je našemu vabilu odzvalo več kot 250 učencev in njihovih mentorjev iz 27 šol. Sodelujejo I. OŠ Celje, III. OŠ Celje, IV. OŠ Celje, OŠ Lava, OŠ Frana Kranjca, OŠ Frana Roša, OŠ Štore,  OŠ Ljubečna, OŠ Griže, OŠ Franja Malgaja Šentjur, OŠ Hruševec, OŠ Zreče, OŠ Šmarje pri Jelšah, I. OŠ Rogaška Slatina, OŠ Loče, OŠ Pod Goro, OŠ Ob Dravinji, OŠ Petrovče, OŠ Dobrna, OŠ Vransko – Tabor, OŠ Livada Velenje, OŠ Mihe Pintarja Velenje, OŠ Mozirje, OŠ Tončke Čeč Trbovlje, OŠ Bratov Polančičev Maribor, OŠ Hinka Smrekarja Ljubljana ter Srednja zdravstvena šola Celje.

V uvodnem delu letošnje prireditve bodo O drogah in zasvojenosti spregovorili Lara Rojc, kriminalistična inšpektorica na Oddelku za organiziran kriminal v Sektorju kriminalistične policije Celje Veronika Jazbec, prof. raz. pouka in organizacijski vodja Centra za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog Celje ter Bojan Kodelja, vodja projekta Ne-odvisen.si

Nato bodo naši učitelji kemije, biologije, fizike in matematike skupaj z učitelji in učenci odkrivali čarobnost in uporabnost naravoslovnih znanosti, tudi v povezavi s preprečevanjem odvisnosti in ozaveščanjem mladostnikov o nevarnostih, ki jih prinaša sodobno življenje. Letos smo za naše goste pripravili tudi fizikalno astronomsko presenečenje.

Pojdi na vsebino